Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Od Autoryzacji do Zarządzania: UTM jako Fundamentalna Technologia dla Bezpiecznych Lotów Bezzałogowych

Unmanned Traffic Management (UTM) stanowi kluczową technologię dla efektywnego współistnienia bezzałogowych statków powietrznych (dronów) z tradycyjnymi samolotami w coraz bardziej zatłoczonej cywilnej przestrzeni powietrznej. W fazie rozwoju, ten zautomatyzowany i skalowalny ekosystem eliminuje potrzebę centralnego punktu kontroli, zastępując go zdecentralizowaną siecią usług, które współpracują zgodnie z ściśle określonymi standardami bezpieczeństwa, ochrony i wydajności.

 

Składające się z trzech głównych komponentów – dostępu do przestrzeni powietrznej, usług monitorowania i zarządzania (U-Space) – rozwiązania UTM zapewniają kompleksową kontrolę nad dronami operującymi na wysokości poniżej 120 metrow nad poziomem terenu.

Dzięki funkcji automatycznej autoryzacji lotu, piloci dronów otrzymują dostęp do przestrzeni powietrznej, poddając swoje plany lotu procesowi weryfikacji zgodności z przepisami i unikania zakazanych obszarów. W przypadku konieczności specjalnego zezwolenia na kontrolowane sekcje przestrzeni powietrznej, system automatycznie informuje nadzorcę ludzkiego, gwarantując dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Podstawą UTM jest efektywne monitorowanie przestrzeni powietrznej, realizowane w ramach struktur U-Space. W USA badania prowadzi FAA, NASA oraz partnerzy przemysłowi, podczas gdy w Unii Europejskiej system nosi nazwę U-space i jest zarządzany przez SESAR.

Monitorowanie obejmuje śledzenie dronów w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o ich pozycji, prędkości i kierunku. Kluczowym elementem jest zdolność systemu do unikania kolizji, dostosowując trasy lotu w razie zagrożenia potencjalnym zderzeniem.

Rozwiązania UTM nie tylko kontrolują dostęp, ale także zarządzają przestrzenią powietrzną, tworząc trasy i harmonogramy lotów dronów. System oblicza bezpieczne i efektywne trasy, uwzględniając plany lotów innych dronów i załogowych statków powietrznych. To podejście minimalizuje ryzyko kolizji, utrzymując bezpieczną odległość między statkami powietrznymi.

 

Wyjątkowa Struktura

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów lotniczych, UTM działa jako zdecentralizowana sieć usług. Brak centralnego punktu kontroli, zastąpiony został zintegrowanymi rozwiązaniami, które operują zgodnie z jednolitymi protokołami. Ta elastyczność umożliwia dostosowanie się do różnych warunków i zmian w infrastrukturze UAVs.

Zintegrowane rozwiązania pochodzą od różnych dostawców, zobowiązanych do spełniania rygorystycznych standardów bezpieczeństwa, ochrony i wydajności, ustalonych przez odpowiednie organy regulacyjne. Dzięki temu zapewniona jest optymalna jakość zarządzania przestrzenią powietrzną.

 

Kluczowe Elementy Rozwiązania UTM

 

Centralnym elementem UTM jest dostęp do przestrzeni powietrznej. Automatyczna autoryzacja lotu, przetwarzanie planów lotu i zgodność z przepisami to kluczowe funkcje, które pozwalają UAVs na bezpieczne korzystanie z przestrzeni powietrznej. W przypadku kontrolowanych obszarów, specjalne zezwolenia mogą być wymagane, a w razie niemożności autoryzacji automatycznej system powiadamia nadzorcę ludzkiego, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa.

U-Space, czyli system monitorowania przestrzeni powietrznej, stanowi kluczowy komponent UTM. Stworzony we współpracy z organami cywilnego lotnictwa, monitoruje drony w czasie rzeczywistym, śledząc pozycję, prędkość i kierunek lotu. System ten ma zdolność unikania kolizji między UAVs oraz między nimi a załogowymi statkami powietrznymi.

Zarządzanie przestrzenią powietrzną obejmuje tworzenie tras i harmonogramów lotów, uwzględniając plany innych statków powietrznych. Dzięki temu utrzymywana jest bezpieczna odległość, minimalizując ryzyko kolizji.

Wizja przyszłości UTM skupia się na wprowadzeniu zdalnych identyfikatorów (remote ID) dla UAVs. Te unikalne identyfikatory umożliwią dostarczanie informacji o identyfikacji i lokalizacji w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla zapobieżenia kolizjom i nieautoryzowanemu dostępowi do przestrzeni powietrznej.

Różnorodność potencjalnych rozwiązań zdalnego ID drona, takich jak Bluetooth, Wi-Fi i ADS-B, pozwoli na skuteczne monitorowanie i lokalizację pilotów dronów w przypadku incydentów.

UTM jest bezpiecznym i skalowalnym zarządzaniu przestrzenią powietrzną, otwierając nowe możliwości dla bezzałogowego lotnictwa. Jednak sukces tego systemu zależy od globalnej współpracy i zgodności ze standardami, aby zapewnić jednolite, bezpieczne i efektywne funkcjonowanie przestrzeni powietrznej.

Unmanned Traffic Management  reprezentuje krok naprzód w bezpiecznym i efektywnym współistnieniu bezzałogowych statków powietrznych z tradycyjnymi samolotami. Jego decentralizowana struktura, składająca się z trzech głównych komponentów, sprawia, że ​​jest to niezbędne narzędzie do obsługi rosnącej liczby dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej.  Wraz z wprowadzeniem zdalnych identyfikatorów, UTM stanie się kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznej, zorganizowanej i harmonijnej przestrzeni powietrznej dla wszystkich statków powietrznych.

 

źródło obrazu: pixabay.com