Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Nowe Horyzonty Mobilności Powietrznej: Wizja Przyszłości Okiem Międzynarodowych Regulatorów

Globalny Szczyt Mobilności Miejskiej i Zaawansowanej Mobilności Powietrznej w Singapurze przyniósł ważne refleksje międzynarodowych regulatorów bezpieczeństwa lotniczego. Wspierając rozwijające się technologie i usługi zaawansowanej mobilności powietrznej (Advanced Air Mobility – AAM), urzędnicy wyrazili jednocześnie jasną potrzebę intensywnej pracy i współpracy z branżą w celu zapewnienia solidnych podstaw regulacyjnych dla tego nowego sektora lotnictwa.

 

Przewodniczący Brytyjskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (UK Civil Aviation Authority – CAA), Stephen Hillier, podczas swojego przemówienia, podkreślił znaczenie stworzenia ekosystemu skoncentrowanego na bezpieczeństwie. Powiedział, że wsparcie ze strony wybranych urzędników, liderów przemysłu oraz środków finansowych są kluczowe dla stymulowania innowacji i zdobycia akceptacji społecznej dla Advanced Air Mobility (AAM). W tym kontekście przedstawił program UK Future Flight, inicjatywę o wartości 365 milionów dolarów, która ma na celu przygotowanie regulacyjne i społeczne oraz promowanie rozwoju i komercjalizacji nowych samolotów zasilanych elektrycznością lub wodorem.

Hillier zwrócił uwagę na kwestie zanieczyszczenia wizualnego w niskich warstwach przestrzeni powietrznej nad miastami. Mimo że wypadki podczas testów lotniczych, takie jak ten z prototypem VX4 firmy Vertical Aerospace, nie są pożądane, są one integralną częścią procesu rozwoju AAM. Wskazał na konieczność stworzenia warunków, w których nowe platformy mogą innowacyjnie działać, a ewentualne niepowodzenia w fazie rozwoju są częścią procesu zapewnienia minimalnego ryzyka awarii podczas eksploatacji.

Brytyjska Agencja Lotnictwa Cywilnego  współpracuje z producentami eVTOL, takimi jak Vertical, Joby i Volocopter, w zakresie certyfikacji i walidacji. Regulator wydał również wytyczne dotyczące zasad konsumenckich dla eVTOL oraz dostarczył zasoby dla lotnisk i vertiportów, przygotowując się do publikacji standardów technicznych i operacyjnych.

Z kolei Tan Kah Han, główny dyrektor ds. technologii w Singapurskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (CAAS), podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej w kontekście różnic w regulacjach i warunkach operacyjnych między regionami. Wskazał na potrzebę dostosowania przepisów do lokalnych uwarunkowań, takich jak różnice w temperaturze czy ograniczenia przestrzenne. Singapur, choć ma niewielki obszar, odgrywa istotną rolę jako jurysdykcja operacji lotniczych.

Sascha Oliver Schott z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) podkreślił znaczenie współpracy między branżą a władzami regulacyjnymi w celu rozwoju standardów i harmonizacji. Zaznaczył, że EASA jest gotowa być bardziej ukierunkowaną na ryzyko i wyniki oraz jest chętna do uznawania standardów branżowych. Jednakże, istnieje wyzwanie w zakresie zaangażowania ze strony branży, szczególnie w przypadku nowych graczy bez doświadczenia lotniczego.

Chris Carter z Federal Aviation Administration (FAA) podkreślił potrzebę partnerstwa z samorządami, służbami ratowniczymi i dostawcami usług publicznych. Wspomniał o inicjatywie Innovate 28, która ma na celu uruchomienie lotów taksówkami powietrznymi podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. FAA podkreśla konieczność zaangażowania różnych podmiotów w budowę infrastruktury AAM w miastach.

W kontekście harmonizacji regulacji międzynarodowych, Carter zauważył, że choć istnieją różnice między FAA a EASA, istnieje potrzeba uzgodnienia regulacji, zwłaszcza w kontekście rynków zagranicznych, takich jak Singapur. Grupa robocza, w której uczestniczą urzędnicy FAA oraz przedstawiciele regulatorów z Brazylijskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC) i Transport Canada Civil Aviation, pracuje nad osiągnięciem zgodności regulacyjnej i transferowalności produktów.

Międzynarodowi regulatorzy lotniczy starają się wspólnie kształtować przyszłość mobilności powietrznej, rozumiejąc, że pełna harmonizacja może być trudna do osiągnięcia. W centrum ich działań jest transferowalność produktów między różnymi jurysdykcjami, co pozwoli na rozwijanie nowych technologii i usług w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

Warto zauważyć, że Japoński Urząd Lotnictwa Cywilnego (JCAB) również pracuje nad regulacjami dotyczącymi vertiportów, co stanowi kolejny krok w kierunku rozwijającej się przyszłości mobilności powietrznej.  Wydał wytyczne dotyczące projektowania vertiportów, przygotowując grunt pod potencjalny wzrost tej branży w Japonii. Wprawdzie jest to obszar, który wymaga nadal rozwoju, ale inicjatywy takie jak te pokazują, że przyszłość mobilności powietrznej jest już teraz w fazie budowy, a regulacje odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

 

źródło:     futureflight.aero,pixabay.com