Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Nowy Wzorzec Infrastruktury UAM: EHang i Jego Europejskie Centrum w Hiszpanii

Miejska mobilność powietrzna (Urban Air Mobility – UAM) staje się rzeczywistością w Europie.

 

Dzięki firmie EHang, która jest pionierem w tej dziedzinie. EHang niedawno otworzył swoje pierwsze europejskie centrum UAM, zlokalizowane na terenie międzynarodowego lotniska Lleida–Alguaire (LEDA) w Hiszpanii. Ta przełomowa inicjatywa stanowi istotny krok w kierunku integracji bezzałogowych elektrycznych samolotów o pionowym starcie i lądowaniu (eVTOL) z istniejącą infrastrukturą lotniskową, systemami zarządzania ruchem lotniczym i procedurami operacyjnymi.

Ustanowienie centrum UAM jest rezultatem umowy o współpracy między EHang a Aeroports de Catalunya, skoncentrowanej na postępie w dziedzinie UAM. Ta inicjatywa ma na celu umożliwienie europejskim sektorom lotniczym i lotniskowym zajęcie czołowej pozycji w dziedzinie zaawansowanej mobilności powietrznej, otwierając nową erę transportu.

Jednym z niezwykłych kamieni milowych osiągniętych przez EHang jest wydanie Certyfikatu Typu (TC) przez Chińską Administrację Lotnictwa Cywilnego (CAAC) dla systemu UAV EH216-S, który jest w stanie przewozić pasażerów. To pierwszy przypadek na świecie, w którym bezzałogowy eVTOL otrzymał TC i uzyskał kwalifikacje do prowadzenia komercyjnych operacji z pasażerami w Chinach. EH216-S, który teraz jest wykorzystywany w Europejskim Centrum UAM EHang, stanie się cennym źródłem do gromadzenia doświadczeń operacyjnych i wiedzy.

Kompleksowe dane zebrane z różnych miejsc na całym świecie okażą się nieocenione w rozwoju rozwiązań technologicznych, regulacji, procesów i procedur, które zapewnią bezpieczną i efektywną integrację samolotów eVTOL w europejską przestrzeń powietrzną w niedalekiej przyszłości.

Jednym z głównych punktów programu Centrum UAM jest nowoczesny Vertiport, zaprojektowany z pełnym uwzględnieniem kryteriów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Ten vertiport doskonale współpracuje z terminalem lotniska, wieżą kontrolną, wyposażeniem i regulacjami, stanowiąc nowy globalny wzorzec infrastruktury UAM. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas zakładania i eksploatacji tego vertiportu odegrają kluczową rolę w kształtowaniu inteligentnych modeli operacyjnych eVTOL i ułatwieniu ich wdrażania w różnych lokalizacjach.

Europejskie sektory lotnicze i lotniskowe stoją na progu transformacyjnego skoku w przyszłość, a Europejskie Centrum UAM firmy EHang w Hiszpanii stanowi kluczowe centrum innowacji i rozwoju w branży UAM. W miarę jak miejska mobilność powietrzna staje się rzeczywistością, pojawiają się nowe możliwości dla bardziej efektywnego, zrównoważonego i dostępnego transportu, a pionierskie wysiłki EHang to dowód na ekscytującą podróż w kierunku nowej ery mobilności w Europie i poza nią.

 

źródło:  asianaviation.com/pixabay.com