Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Taksówki Powietrzne i Drony: EASA Stawia na Przejrzystość z Platformą IAM Hub

 

W dniu 12 grudnia 2023 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ogłosiła przełom w dziedzinie transportu powietrznego, wprowadzając pierwszą wersję platformy cyfrowej “Innovative Air Mobility (IAM) Hub”. Ta innowacyjna inicjatywa ma na celu ułatwienie wymiany informacji dotyczących taksówek powietrznych i dronów, tworząc jednocześnie przejrzystość i uspokajając obywateli w związku z wprowadzeniem tych nowych form transportu do europejskich miast.

 

 

Wartościowe słowa dyrektora wykonawczego EASA, Luc Tytgata, wyrażają ducha tej inicjatywy, która ma na celu połączenie różnych partnerów lotniczych związanych z Innowacyjną Mobilnością Powietrzną. EASA chce zapewnić obywatelom, że Europa dokłada wszelkich starań, aby wprowadzenie nowych środków transportu odbywało się w sposób bezpieczny i zrównoważony.

IAM Hub to miejsce, gdzie miasta, regiony, władze krajowe, operatorzy i producenci zainteresowani wprowadzeniem usług taksówek powietrznych i dronów mogą nawiązywać połączenia, dzielić się wiarygodnymi informacjami oraz uzyskiwać niezbędne dane. Platforma ta, opublikowana na stronie EASA, zawiera pełne informacje na temat funkcjonowania tych usług, co jest ważne dla zrozumienia społeczeństwa.

 

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, stanowiąc Flagship Action Number 7 Europejskiej Strategii Dronów 2.0. To strategiczne podejście ma umożliwić inteligentny i zrównoważony rynek dronów w Unii Europejskiej.

 

Odpowiedzi zainteresowanych stron podkreślają znaczenie współpracy. Ville Lehmuskoski, Dyrektor Wykonawczy Działu Środowiska Miejskiego Miasta Helsinek, podkreśla potencjał dronów i Mobilności Powietrznej dla inteligentnych miast. Za pomocą IAM Hub pracuje się nad tym, aby te innowacje przynosiły korzyści miastu i jego mieszkańcom.

Alessio Quaranta, Dyrektor Generalny ENAC – Włoskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, podkreśla, jak istotne jest rozwijanie tego sektora w sposób skoordynowany i interoperacyjny we wszystkich krajach członkowskich UE. IAM Hub to krok w tym kierunku, wynik zaangażowania instytucji europejskich i państw członkowskich.

Ocena społeczeństwa jest kluczowa, a EASA uwzględniła obawy obywateli związane z bezpieczeństwem, prywatnością, hałasem i równowagą. Wyniki badania z 2020 roku, w którym 83% Europejczyków wyraziło pozytywne podejście do Innowacyjnej Mobilności Powietrznej (IAM), stanowią ważny wkład w pracę agencji.

Oliver Reinhardt, Chief Risk and Certification Officer w firmie Volocopter, podkreśla kluczową rolę akceptacji społecznej w wprowadzaniu nowych form mobilności. Volocopter, jako deweloper statków powietrznych, wspiera otwarty i uczciwy dialog oraz aktywnie angażuje się w dostarczanie regulatorowi nowych danych po uruchomieniu usługi.

Bobby Healy, CEO firmy Manna, podkreśla rolę transparentności, komunikacji i edukacji w dynamicznie rozwijającej się branży. IAM Hub jest motorem tych procesów, a Manna jest dumne, że odegrała rolę w tworzeniu platformy, gotowa do wspierania walki z kryzysem klimatycznym, tworzenia miejsc pracy i poprawy życia mieszkańców europejskich przedmieść.

 

Platforma to krok w kierunku przyszłości transportu powietrznego, gdzie drony i taksówki powietrzne odgrywają kluczową rolę w poprawie łączności, dostawach medycznych i wspieraniu dualnej transformacji zielonej i cyfrowej w Europie. EASA podejmuje kroki w celu zapewnienia, że ta rewolucja odbywa się w sposób bezpieczny, zrównoważony i z pełnym zrozumieniem obywateli.

 

źródło:  easa.europa.eu,pixabay.com