Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Zarządzanie Ryzykiem związanym z Dronami w Wielkiej Brytanii: Kluczowe Elementy Strategii C-UAS

Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury narodowej stanowi jeden z kluczowych aspektów zapewnienia stabilności w UK.

 

W dzisiejszych czasach, rozwijające się technologie bezzałogowych systemów lotniczych (UAS) stwarzają nowe wyzwania, a w szczególności działań wrogich dronów.

Aby skutecznie przeciwdziałać temu zagrożeniu, niezbędne jest opracowanie i wdrożenie strategii przeciwdziałania C-UAS (Counter Uncrewed Aerial Systems). W artykule skupimy się na rozwijaniu tej strategii, wykorzystując kluczowe elementy opisane w wytycznych NPSA (Krajowy Organ Ochrony Bezpieczeństwa  odpowiedzialny za  Ochrone Infrastruktury Krajowej). 

 

Rozwijanie Strategii 

 

Strategia C-UAS to kompleksowy zestaw środków i procesów mających na celu minimalizację ryzyka związanego z działalnością wrogich dronów na danym obiekcie infrastruktury narodowej. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest przyjęcie przemyślanego i strukturalnego podejścia, które uwzględnia różnorodność czynników wpływających na ryzyko. Kluczowym elementem tego procesu jest opracowanie strategii i planu, których komponenty zostały szczegółowo opisane w dokumencie NPSA pod tytułem “Countering Threats from Uncrewed Aerial Systems – Making Your Site Ready.”

 

Współpraca

 

Niezwykle ważne jest, aby rozwijanie strategii C-UAS odbywało się we współpracy z zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi interesariuszami. Wewnętrzni interesariusze, takie jak personel obiektu, muszą być zaangażowani w proces opracowywania rozwiązań, aby zapewnić ich wsparcie na każdym etapie wdrożenia strategii. Równie istotne jest nawiązanie współpracy z lokalnymi organami policyjnymi, które posiadają doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Ich wiedza może dostarczyć cennych informacji dotyczących ryzyka związanego z działalnością wrogich dronów oraz zapewnić wskazówki dotyczące środków zaradczych.

 

Ocena Zagrożenia i Ryzyka

 

Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury narodowej jest priorytetem, a bezzałogowce były wykorzystywane nielegalnie w różnych celach na całym świecie. Zagrożenia związane z działalnością wrogich dronów obejmują potencjalne ataki terrorystyczne, przestępczość oraz nielegalne protesty. W celu rozwinięcia strategii C-UAS, kluczowym krokiem jest przeprowadzenie realistycznej oceny ryzyka związanego z danym obiektem. Istniejące procesy oceny ryzyka powinny być wykorzystane do zrozumienia, jakie są potencjalne obszary podatności oraz jaki jest wpływ różnych rodzajów incydentów związanych z dronami na bezpieczeństwo obiektu.

 

Redukcja Ryzyka

 

Aby zmniejszyć ryzyko związań z nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym używaniem dronów, można wprowadzić różnorodne środki zaradcze. Przykłady takich środków to zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw i społeczności, komunikacja skoncentrowana na bezpieczeństwie, ograniczenia przestrzeni powietrznej oraz wzmocnienie zabezpieczeń fizycznych. Ważne jest dostosowanie tych środków do poziomu ryzyka na danym obiekcie, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

 

Technologia 

 

Technologia C-UAS odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i reagowaniu na działalność wrogich dronów. Wspiera ona strategię, dostarczając niezbędnych narzędzi do monitorowania, wykrywania i neutralizacji nieautoryzowanych dronów. Rozwiązania techniczne C-UAS mają na celu dostarczenie:

  • Wczesnego ostrzegania przed zbliżeniem się nieautoryzowanego drona do obiektu.
  • Szybkiego skierowania zasobów operacyjnych i technicznych w celu skutecznej odpowiedzi na incydent.
  • Informacji umożliwiających podejmowanie decyzji dotyczących bezpiecznej kontynuacji działalności na obiekcie.
  • Danych i dowodów, które mogą wspierać proces ścigania sprawców.

Warto zauważyć, że NPSA opracowała standardy techniczne dla C-UAS i przeprowadza testy różnych dostępnych rozwiązań. Systemy, które zdają te testy, są uwzględniane w Katalogu Sprzętu Bezpieczeństwa NPSA (CSE). Zaleca się wybieranie sprzętu z tego katalogu, aby mieć pewność, że jest on przetestowany i sprawdzony.

Operacje 

Oprócz technologii, operacje C-UAS są nieodłączną częścią strategii przeciwdziałania działalności wrogich dronów. Włączają one zaangażowanie społeczności lokalnej, komunikację związaną z bezpieczeństwem oraz działania patrolowe. Kluczowe jest opracowanie planów reakcji, które pozwalają na szybką i skoordynowaną odpowiedź na incydenty związane z dronami. Obejmuje to:

  • Plan patrolowania w czasie normalnej działalności, który ma na celu zarówno wykrywanie, jak i odstraszanie nieautoryzowanej działalności.
  • Procesy raportowania, które pozwalają na zbieranie kluczowych informacji dotyczących incydentu.
  • Dynamiczny proces oceny zagrożenia, który pomaga w określeniu odpowiedniej reakcji na podstawie dostępnych informacji.
  • Planowanie reakcji, które są gotowe do szybkiego wdrożenia, skuteczne i zgodne z prawem. Każdy z tych planów ma jasno określone linie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji.
  • Planowanie i przeprowadzanie ćwiczeń, które pomagają w doskonaleniu zdolności reakcji.

Testowanie i Ćwiczenia

 

Proces testowania i ćwiczeń jest kluczowy, aby upewnić się, że wszystkie elementy strategii C-UAS działają zgodnie z założeniami. Table-top ćwiczenia (TTX) oraz ćwiczenia terenowe pozwalają na potwierdzenie wyboru środków zaradczych oraz na zrozumienie implikacji każdego z elementów. Przygotowanie i realizacja serii ćwiczeń pozwala na doskonalenie i integrację wszystkich aspektów strategii, zapewnia, że zdolności techniczne działają poprawnie, a role i odpowiedzialności są jasno określone.

Podsumowanie

Rozwinięcie strategii przeciwdziałania działalności wrogich dronów (C-UAS) jest procesem niezwykle istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektów infrastruktury narodowej. Wdrażanie strategii wymaga współpracy z różnymi interesariuszami, oceny zagrożenia, redukcji ryzyka, zastosowania odpowiedniej technologii oraz regularnego testowania i ćwiczeń. Skuteczna strategia jest kluczowa dla utrzymania ciągłości działalności obiektów infrastruktury narodowej w obliczu rosnącego ryzyka związanego z działalnością wrogich dronów.

 

npsa.gov.uk(aktualizacja 23.X.2023),pixabay.com