Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Krok Naprzód w Rozwoju Ruchu Powietrznego z Wykorzystaniem Dronów: Projekt U-Elcome przyspiesza rozwój usług.

 

W Europie nadchodzi era dronów, a projekt U-Elcome  jest na czele tego dynamicznego ruchu, przyspieszając rozwój usług U-space. Co to oznacza dla mieszkańców i gospodarki Europy?

Europa, jako lider w dziedzinie innowacji i zrównoważonego rozwoju, stawia sobie ambitne cele. Jednym z nich jest rozwijanie usług U-space, które są niezbędne dla przyszłego rozwoju mobilności miejskiej i logistyki. Drony stały się integralną częścią naszego życia, a ich potencjał jest ogromny. Od codziennych dostaw i operacji policyjnych po dostarczanie materiałów medycznych między szpitalami, drony mają szansę zmienić nasze życie.

Projekt ten, koordynowany jest przez EUROCONTROL, ma na celu rozwinięcie i przetestowanie rozwiązań U-space w 15 lokalizacjach w Hiszpanii, Włoszech i Francji. Te usługi umożliwiają identyfikację dronów i operatorów, informowanie o strefach ograniczonych oraz interakcję z kontrolą ruchu lotniczego. W rezultacie, drony będą mogły operować w bardziej zorganizowany i bezpieczny sposób.

Ale dlaczego to tak istotne? Po pierwsze, drony mogą zmienić standardy dostaw w miastach. Wiele paczek, które obecnie są transportowane furgonetkami lub rowerami, może być dostarczanych drogą powietrzną. To oznaczałoby zmniejszenie korków ulicznych, skrócenie czasu dostawy i redukcję emisji CO2.

Dzięki projektowi, drony mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach, od medycyny po logistykę, a nawet przewozy pasażerów za pomocą dronów TAXI. W praktyce oznacza to szybszą i bardziej efektywną pomoc medyczną, szybsze dostawy towarów i bardziej innowacyjne metody transportu.

Jednym z kluczowych elementów tego projektu jest integracja z istniejącym systemem zarządzania ruchem lotniczym (ATM). To oznacza, że drony będą mogły działać obok tradycyjnych samolotów i helikopterów, co wymagać będzie dokładnej kontroli i harmonizacji działań.

 

Projekt jest zgodny z ambicjami Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, inteligentnego transportu i walki z emisjami gazów cieplarnianych. Jest to krok w kierunku rozwoju ekonomicznego i ekologicznego, który może przyczynić się do odrodzenia gospodarki po pandemii COVID-19.

 

U-Elcome wspiera także cele Unii Europejskiej w zakresie normalizacji i regulacji usług U-space. Dzięki temu przepisy i standardy będą bardziej spójne, co przyspieszy wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań.

 

Projekt to krok w kierunku przyszłości mobilności w Europie. Drony zmieniają naszą rzeczywistość, otwierając nowe możliwości i podnosząc jakość życia. Dzięki temu projektowi Europa staje się liderem w dziedzinie usług U-space i rozwijania inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. To właśnie dlatego możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość mobilności w Europie.

 

Dnia 31 października 2023 roku w hiszpańskim mieście Zaragoza miało miejsce wydarzenie o znaczeniu europejskim.

 

U-Elcome, który jest największym projektem dronów w Unii Europejskiej, przeprowadził udane testy integracji trzech dostawców usług przestrzeni powietrznej U-space (USSP). To unikatowe wydarzenie pozwoliło na udane połączenie platformy ENAIRE U-Hub i Wspólnych Usług Informacyjnych (CISP) w jednym miejscu.

Głównym celem  jest harmonijne wdrażanie scenariuszy U-space w Europie poprzez skuteczną komunikację między różnymi dostawcami usług przestrzeni U-space (USSP) oraz pomiędzy nimi a ich operatorami. Dzięki udanym testom w Zaragozie udało się zweryfikować bezpieczeństwo tych komunikacji, co stanowi kluczowy krok w rozwoju dronów jako integralnej części przyszłego ruchu powietrznego.

Warto podkreślić, że w trakcie testów przeprowadzono również prezentację sytuacji awaryjnej. To ważne, ponieważ podczas rutynowych operacji dronów może pojawić się konieczność reakcji w nagłych przypadkach. Wtedy to organy władzy, takie jak Policja Krajowa czy Straż Pożarna, mogą aktywować specjalne strefy bezpieczeństwa w platformie ENAIRE, co umożliwia komunikację z operatorami dronów i szybką reakcję na sytuację kryzysową.

W testach uczestniczyły nie tylko firmy i instytucje związane z projektem, ale także przedstawiciele władz regionalnych, zarządzający miastem Zaragoza oraz przedstawiciele sił zbrojnych i służb ratowniczych. To pokazuje, że projekt ten cieszy się wsparciem wielu różnych interesariuszy i ma potencjał do stworzenia nowych modeli biznesowych związanym z dronami.

Dla miasta Zaragoza to również ogromna szansa. Dzięki stworzeniu infrastruktury i współpracy z projektem U-Elcome , miasto to staje się idealnym miejscem do implementacji scenariusza U-space. Przez 10 lat zostanie udostępniona przestrzeń przez radę miasta na potrzeby Vertiparku, co zapewnia dogodne warunki dla rozwoju tego nowoczesnego środka transportu.

Inicjatywa ma na celu umożliwienie dronom współdzielenia przestrzeni powietrznej z innymi użytkownikami w sposób bezpieczny. Tworzenie nowych modeli biznesowych i rutynowych operacji dronów to kolejne kroki w kierunku przyszłości, gdzie drony staną się integralną częścią ruchu powietrznego. Europa otwiera nowe perspektywy dla przemysłu dronowego i może stać się liderem w tej dziedzinie.

 

źródło:  aragondigital.es/pixabay.com