Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Wpływ Niejasnych Definicji ”Vertiportów” w Unii Europejskiej na Prawa i Bezpieczeństwo w Transporcie Powietrznym

Unijne regulacje w zakresie urbanistycznego transportu powietrznego (Urban Air Mobility – UAM) nabierają coraz większego znaczenia w kontekście ewolucji dziedziny transportu powietrznego. Jednak istnieje pewna niepewność i niejasność w odniesieniu do definicji “vertiportów” w ramach Unii Europejskiej. Według  artykułu autorstwa Benjamyna Scotta z Uniwersytetu Leiden, opublikowanego w “Journal of Air Law and Commerce”, te niejasne definicje mogą wpłynąć na prawa  i regulacje dotyczące bezpieczeństwa w sektorze UAM. W niniejszym artykule przeanalizujemy kluczowe kwestie i potencjalne konsekwencje braku klarowności w tym obszarze.

Istota Vertiportów:

Termin “vertiport” został wprowadzony przez Unię Europejską w kontekście UAM. Chociaż nie został on jeszcze formalnie zdefiniowany w prawie, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) podała jego definicję techniczną. Co jednak ważne, istnieje znaczne nakładanie się tego terminu na istniejące terminy definiujące infrastrukturę lotniskową, lotniska oraz heliporty.

Wpływ na Regulacje:

EASA miała zamiar wyraźnie oddzielić infrastrukturę naziemną UAM od tradycyjnej infrastruktury używanej w lotnictwie załogowym. Jednak autor artykułu wskazuje, że to rozgraniczenie nie jest tak jednoznaczne, jak można by przypuszczać. W praktyce oznacza to, że vertiporty mogą być klasyfikowane jako lotniska, heliporty, lotniska lub jako pewne połączenie tych kategorii, w zależności od okoliczności.

Konsekwencje i Wyzwania:

Jednym z głównych skutków takiego stanu rzeczy jest fakt, że istniejące przepisy, które nie uwzględniały wcześniej UAM, takie jak te dotyczące bezpieczeństwa na lotniskach, ochrony pasażerów oraz usług lotniczych, mogą być stosowane do działań VTOL (Vertical Take-Off and Landing) oraz UAV wykorzystujących vertiporty. To może mieć pozytywny skutek polegający na lepszym uregulowaniu działań UAM, ale również może rodzić pewne trudności.

Przykładowo, stosowanie unijnych przepisów dotyczących opóźnień w krótkich, często powtarzających się usługach taksówek powietrznych, może okazać się zbyt obciążające dla rozwijającego się rynku UAM. Dlatego regulatorzy muszą dokładnie przemyśleć definicję “vertiportu” przed jej formalnym uwzględnieniem w prawie i przeanalizować, w jaki sposób może to wpłynąć na regulacje dotyczące UAM w Unii Europejskiej oraz na Jednolity Europejski Obszar Lotniczy (Single European Sky).

 Niejasne definicje vertiportów w ramach Unii Europejskiej stwarzają pewne wyzwania i pytania odnośnie przyszłości urbanistycznego transportu powietrznego w regionie.

Rozgraniczenie między UAM a tradycyjnym lotnictwem wymaga ostrożnej uwagi, aby dostosować przepisy do specyficznych potrzeb nowego sektora. Jednak zrozumienie tych wyzwań i ich właściwe uregulowanie jest kluczowe, aby umożliwić rozwój UAM w sposób bezpieczny i efektywny, jednocześnie chroniąc prawa pasażerów. Warto, więc by regulacje były elastyczne i odpowiednio dostosowywane do specyfiki tej nowatorskiej dziedziny transportu powietrznego.

 

źródło: Benjamy Scott.  Publikacja w “Journal of Air Law and Commerce” pixabay.com